Huisartsenpraktijk Blokzijl

Huisartsenpraktijk Blokzijl verleent volledige huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast is de praktijk apotheekhoudend, dat wil zeggen dat er een door de huisartsen beheerde apotheek aan de praktijk verbonden is. Deze apotheek is door de DEKRA gecertificeerd. Tevens worden er chirurgische ingrepen verricht, waaronder sterilisatie van de man.

 

Medewerkers

M.Reinders, huisarts
M. Reinders
huisarts
L. Santing
huisarts

A. Boelens-Oord, praktijk- en apotheekassistente H. de Boer, apotheekassistente M. Boes, praktijkondersteuner
A. Boelens-Oord
praktijk- en apotheekassistente
H. de Boer-Vaandrager
apotheekassistente
M. Boes
praktijkondersteuner somatisch

L. Smit, apotheekassistente H. Bijlenga, praktijkondersteuner GGZ

L. Smit
apotheekassistente
H. Bijlenga
praktijkondersteuner GGZ

 

De assistentes zijn bevoegd en bekwaam om medische adviezen te geven en zelfstandig medische handelingen te verrichten zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes maken, etc. De praktijkondersteuner somatisch verricht ook medische controles bij patiënten met chronische ziekten. De praktijkondersteuner GGZ behandelt in samenwerking met de huisarts patienten met psychische problemen.

Heeft u de huisarts nodig?

Op werkdagen kunt u, bij voorkeur voor 10 uur ’s morgens, bellen om een afspraak te maken voor een consult, een huisbezoek of een telefonisch overleg met de huisarts. U kunt ook online een afspraak maken voor een consult via deze nieuwe knop. Lees meer onder: een afspraak met uw huisarts.

Afspraak

Afspraak met uw huisarts

afspraak maken

De assistente zal u vragen wat de reden van uw contact is.
Dit doet zij om een inschatting te maken van de ernst van uw klacht en van de benodigde tijd. Soms kan zij u een advies geven. De assistente moet zich, evenals de arts, aan het medisch beroepsgeheim houden.

Voor een consult wordt 10 minuten uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt melden, raden wij u aan om een afspraak van 20 minuten te vragen.
Visites aan huis worden alleen gemaakt bij patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.
Een telefonisch consult is geschikt voor korte vragen of het bespreken van uitslagen. Als u een telefonisch consult aanvraagt, regelt de assistente dat de arts u op een afgesproken tijd terugbelt.

Nieuwe patient

Welkom in onze praktijk!

Wij stellen het op prijs om een keer kennis met u te maken. Wilt u daarvoor een afspraak maken bij onze assistente?
Om een goed beeld van uw gezondheid te krijgen verzoeken wij u vriendelijk een vragenlijst in te vullen voor alle gezinsleden en deze per post of e-mail naar ons op te sturen. Bij het eerste contact dient u zich te legitimeren.
Wilt u uw vorige huisarts meedelen dat u zich in laat schrijven in onze praktijk en wilt u hem/haar verzoeken uw gegevens naar ons op te sturen?

 

Download inschrijfformulier

Toerist

U kunt als vakantieganger of gast die buiten de gemeente Steenwijkerland woont gebruik maken van de diensten van onze huisartsenpraktijk en van onze apotheek. U dient zich hiervoor te legitimeren.

 

CONSULT HUISARTS
Voor  een consult bij de huisarts dient u een afspraak te maken bij de assistente.
Wilt u de volgende gegevens opschrijven en aan de assistente geven?

  • naam, adres, telefoonnummer, verzekering en verzekeringsnummer.
  • belangrijke ziekten die u gehad hebt.
  • de namen en dosering van de medicijnen die u gebruikt (bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte).
  • eventuele allergie.

 

APOTHEEK
Medicijnen kunnen wij alleen afleveren als u een geldig recept hebt, als wij precies weten welke medicijnen u al gebruikt en als wij weten of u voor bepaalde geneesmiddelen allergisch bent!
Als u deze gegevens niet bij u hebt hebt, dient u uw eigen huisarts te vragen om een recept en overige gegevens naar onze apotheek te faxen: 0527-256119
Als dit niet mogelijk is kunt u een afspraak maken bij de huisarts, die beoordeelt of een recept uitgeschreven moet worden.

 

Feriengast

Uitslagen

ONDERZOEK LATEN DOEN? BELLEN VOOR DE UITSLAG!

 

Als u een onderzoek laat verrichten zoals een foto of bloedonderzoek, ontvangt de huisarts hiervan de uitslag. U wordt in principe niet gebeld over een uitslag: u dient zelf contact met ons op te nemen om te horen wat de uitslag van uw onderzoek is. Een uitzondering hierop is het uitstrijkje: hiervan ontvangt u na ongeveer vier weken de uitslag per post.

 

Buiten kantooruren

Tussen 17.00 en 08.00 uur  en in de weekenden kunt u voor acute zorg terecht bij de Huisartsenpost Emmeloord,

 

Wanneer u de huisartsenpost belt, krijgt u een assistente aan te telefoon die u allereerst zal vragen naar uw naam, adres, telefoonnummer en verzekeringsnummer en naar de medicijnen die u gebruikt. Houd deze gegevens bij de hand als u belt! De assistente geeft u een advies of maakt een afspraak op de huisartsenpost of regelt dat een huisarts u thuis bezoekt. Koorts of het niet hebben van vervoer is geen reden voor een huisbezoek.
Een verslag van uw contact met de huisartsenpost wordt dezelfde dag naar de praktijk van uw eigen huisarts verzonden.

Prikposten

Een overzicht van alle prikposten in de regio, met de daarbij behorende tijden, kunt u op onderstaande links vinden.

 

Prikposten in Emmeloord en Marknesse: mijnantonius

Prikposten in Blokzijl, Meppel, Scheerwolde, Steenwijk en Zwolle: isala.nl/prikposten

 

Vanaf 28 oktober 2019 bloedafname in Streekcentrum De Wielewaal te Scheerwolde op vrijdag van 10.30 uur en 10.45 uur.

Voor alle actuele openingstijden en andere afnamelocaties verwijzen wij u naar isala.nl/prikposten

Klachten

klachten?

BESPREEK UW ONVREDE MET UW HUISARTS.

 

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

 

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Privacy

Alle medewerkers in de praktijk zijn verplicht uw privacy te respecteren. U kunt hierover meer lezen in het privacyreglement.

 

Download privacyreglement