Contact

Contact

Neem contact op met een vraag of om een (telefonische) afspraak te maken.

Geeft u svp aan wie u wilt spreken en wat de reden van uw contact is. Met deze informatie kunnen wij een inschatting maken van de ernst van uw klacht en van de benodigde tijd.

Voor een consult wordt 10 minuten uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt melden, raden wij u aan om een afspraak van 20 minuten te vragen.

Visites aan huis worden alleen gemaakt bij patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.
Een telefonisch consult is geschikt voor korte vragen of het bespreken van uitslagen. Als u een telefonisch consult aanvraagt, regelt de assistente dat de arts u op een afgesproken tijd terugbelt