Huisartsenpraktijk Blokzijl

Welkom!

Volledige huisartsgeneeskundige zorg en apotheek voor Blokzijl en omstreken

Huisartsenpraktijk Blokzijl is gevestigd midden in het natuurgebied van Wieden en Weerribben in de stad Blokzijl. De praktijk is open voor patiënten uit Blokzijl, Wetering, Scheerwolde, Blankenham en de randgebieden van de Noordoostpolder.

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. Via de links kunt u informatie vinden over gezondheid en ziekte en over zorginstellingen in de regio

Praktijknieuws

Team

Mw. M. Reinders

Huisarts

Aanwezig: ma, wo, do, vr

BIG-nr: 89910991701

Mw. S.E. de Groen

Huisarts

Aanwezig: di

BIG-nr: 89920672501

Mw. S.J.J. Hofman-Vlasma

Physisian Assistant i.o.

Aanwezig: ma, do

BIG-nr: 99922599330

Mw. H. Bijlenga

Praktijkondersteuner GGZ

Mw. M. Boes

Praktijkondersteuner Somatisch

Mw. A. Heetebrij

Doktersassistente

Mw. A. Isler

Doktersassistente

Mw. H. De Boer-
Vaandrager

Apothekersassistente

Mw. L. Smit

Apothekers- en doktersassistente

De assistentes zijn bevoegd en bekwaam om medische adviezen te geven en zelfstandig medische handelingen te verrichten zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes maken, etc.

De praktijkondersteuner somatisch verricht ook medische controles bij patiënten met chronische ziekten.

De praktijkondersteuner GGZ behandelt in samenwerking met de huisarts patiënten met psychische problemen.

Openingstijden

Praktijktijden

Maandag08:00 – 17:00
Dinsdag08:00 – 17:00
Woensdag08:00 – 17:00
Donderdag08:00 – 17:00
Vrijdag08:00 – 17:00

Op maandag is er een extra ochtendspreekuur van 7:00 – 8:00.
Op woensdag en donderdag is er de mogelijkheid om een afspraak te maken op het avondspreekuur.

Spoed

Bij levensgevaar, bel 112
Spoed tijdens kantooruren 0527 – 256110, toets 1
Spoed avond/nacht/weekend bij de huisartspost in Emmeloord 0900-3336333

Het bezoekadres van de Huisartsenpost Emmeloord is:
Urkerweg 4
8303 BX
Emmeloord

Neem contact op

Neem vandaag nog contact op met onze praktijkassistentes om een afspraak te maken.

Toestemming elektronisch patiëntendossier

Registratie in onze praktijk

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Uitwisseling gegevens

Uw gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt). Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u dit toestemmingsformulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener.

Toestemming delen online regelen

U kunt u uw toestemming ook online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

inschrijven nieuwe patient

We maken graag even kennis met u.

Wij stellen het op prijs om een keer kennis met u te maken. Wilt u daarvoor een afspraak maken bij onze assistente?

Om een goed beeld van uw gezondheid te krijgen verzoeken wij u vriendelijk onze voor alle gezinsleden onze vragenlijst in te vullen en deze per post of e-mail naar ons op te sturen. U kunt zich ook rechtstreeks online inschrijven.

kleine chirurgische ingrepen

Vasectomie: Sterilisatie van de man

In onze praktijk bestaat er voor de mannen de mogelijkheid om zich te laten steriliseren, vasectomie. Dit geldt ook voor patiënten uit andere huisartsenpraktijken. Zij dienen een verwijsbrief van hun eigen huisarts te hebben.

Wij zijn een apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Blokzijl is een apotheekhoudende praktijk, dat wil zeggen dat er een door de huisartsen beheerde apotheek aan de praktijk verbonden is. Deze apotheek is, net als de huisartsenpraktijk, LRQA gecertificeerd.

Tijdens consult voorgeschreven medicatie meteen mee te nemen

Indien voorradig, medicatie op recept van specialist meteen mee

Overige medicatie dagelijks af te halen tussen 15.30 en 17.00

Door alle verzekeraars geaccepteerd

Kosteloze bezorging op donderdagen

Uw huisarts & COVID-19

Heeft u een of meer van de volgende klachten?

Keelpijn

Koorts

Verkoudheid

Hoesten

Niezen

Minder ruiken en proeven

Veilig uw huisarts bezoeken

Om de verspreiding van het corona virus te beperken gelden onderstaande maatregelen:

  1. Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnen komen.
  2. Kom niet naar de praktijk voor het stellen van vragen. Bel of mail de praktijk.
  3. Kom geen formulieren/brieven/medicijnen afhalen als dat nu niet noodzakelijk is.
  4. Oudere- en kwetsbare patiënten laten we niet naar de praktijk komen. Indien een huisartsenconsult nodig is bij deze patiënten zullen wij hiervoor de patiënt thuis bezoeken.
  5. Alle reguliere ketenzorgconsulten (Astma, COPD, Diabetes en CVRM (controles bij hart- en vaatziekten)) verplaatsen we naar een later moment. Heeft u vragen over uw behandeling? Bel of mail dan de praktijk.

Klachtenregeling

Bespreek onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Bij het bespreken van uw klacht kunt u gebruik maken van het het klachtenformulier van het SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.

Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.