April 2024, Nieuws uit uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Vergeleken al het wereldnieuws betreft het maar “kleine” dingen, maar toch handig voor het alledaagse leven.

Vakantie huisarts 29 april t/m 3 mei 2024 – alleen voor echte spoed

Van 29 april t/m 3 mei heeft huisarts Marieke Reinders vakantie en zal de huisartsenpraktijk gesloten zijn. Voor medicatie kunt u deze week gewoon bij ons terecht, de apotheek is open.

Huisarts mw. P.J.J. Baaten van huisartsenpraktijk Voorpoort in Vollenhove zal alleen de spoed patiënten waarnemen.

Als u een spoedvraag hebt, kunt u eerst overleggen met onze eigen assistentes. Zij zullen overleggen of u daar gezien kunt worden. Het betreft alleen echte spoedbeoordelingen. Het adres is Voorpoort 16A in Vollenhove.

Gezondheidsproblemen die geen spoed betreffen, zullen moeten wachten tot de volgende week, dit geldt ook voor e-consulten en vragen via de mail. Tip: raadpleeg voor vragen over uw gezondheid www.thuisarts.nl.

Meerdere vragen per consult

We merken als huisartsen, maar ook als assistenten, dat wij steeds meer dan 1 vraag per keer ontvangen. Aan de balie leidt dit tot “verstopping” en op het spreekuur tot uitloop wat vervelend is voor de patiënten die na u komen. De assistente voert aan de telefoon een triage uit.

U kunt vragen aan de assistente ook stellen via vragen@huisartsenblokzijl.nl of via MijnGezondheid.net (E-consult). Vragen aan de huisarts kunnen, indien ze geschikt zijn voor een digitaal consult, ook via een E-consult gesteld worden.

Voor beoordeling van een gezondheidsprobleem op het spreekuur voert de assistente een triage uit. Enerzijds is dit om de mate van “spoed” te beoordelen en anderzijds om in te schatten hoeveel spreekuurtijd er nodig is.

Hebt u 2 vragen, dan is het nodig om een dubbel consult aan te vragen. Meer dan 2 vragen kunnen niet in één consult behandeld worden, tenzij ze met elkaar te maken hebben.

Hebt u meer vragen: stel de belangrijkste in het consult op het spreekuur en zet andere in een E-mail. Thuisarts.nl kan u ook helpen in het oplossen van vragen.

Communicatiegegevens

Zijn uw mailadres en juiste telefoonnummer(s) bij ons bekend? We maken steeds meer gebruik van digitale middelen, bijvoorbeeld bij het maken van verwijzingen. Ook is het fijn als we u bereiken kunnen. Veranderen uw communicatiegegevens, zou u dan de juiste gegevens willen doorgeven via vragen@huisartsenblokzijl.nl?

“Betekenisvolle zorg tussen water en riet”

Vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwe werkwijze bij langer durende of blijvende klachten. We noemen het “Betekenisvolle zorg tussen water en riet”. Deze manier van werken is gebaseerd op Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes onderwerpen die met uw gezondheid te maken kunnen hebben:

  • Lichaamsfuncties                    
  • Mentaal welbevinden 
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

Met veel mensen hebben we al “het brede gesprek” gevoerd. Belangrijk doel is om erachter te komen wat u zou kunnen en willen verbeteren aan uw gezondheid en welke hulp u daarbij nodig hebt.

U kunt zich ook zelf aanmelden voor het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek door een mail te sturen naar: vragen@huisartsenblokzijl.nl of dit aan te geven bij het team van de huisartsenpraktijk.

Advanced Care Planning

Het is misschien niet fijn om aan te denken, maar bent u ouder dan 75 jaar, dan zouden we ook uw wensen rondom het levenseinde willen bespreken. Het is goed om hier op tijd mee te beginnen, zodat u dan de juiste zorg kunt ontvangen.
We geven graag uitleg over palliatieve sedatie, euthanasie en wel of niet reanimeren.

Verbouwing in praktijk

De verbouwing van de laboratoriumruimte in onze praktijk duurt langer dan verwacht, maar het wordt mooi. We krijgen een laboratoriumruimte, spreekuurruimte en behandelkamer in één. Een kamer met veel medische voorzieningen tegen een “Blokzijlse” achtergrond.

Hartelijke groeten van ons hele team!