Juli 2024, Nieuws uit uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Vakantie huisartsen 22 juli t/m 9 augustus 2024 – alleen voor echte spoed

Van 22 juli t/m 9 augustus is onze huisartsenpraktijk gesloten vanwege vakantie. Voor medicatie kunt u deze week gewoon bij ons terecht, de apotheek is open. Ook het spreekuur van de praktijkondersteuners loopt door. Huisarts mw. P.J.J. Baaten van huisartsenpraktijk Voorpoort in Vollenhove zal alleen de spoed patiënten waarnemen.

Als u een spoedvraag hebt, is het de bedoeling dat u eerst overlegd met onze eigen assistentes. Zij zullen overleggen of u daar gezien moet worden. Het betreft alleen echte spoedbeoordelingen. Het adres is Voorpoort 16A in Vollenhove.Gezondheidsproblemen die geen spoed betreffen, zullen moeten wachten tot na de vakantie, dit geldt ook voor e-consulten en vragen via de mail.

Tip: raadpleeg voor vragen over uw gezondheid www.thuisarts.nl.

“Binnenlopen” en “niet afzeggen”

Ons team merkt dat we aan de balie steeds meer te maken krijgen met “binnenlopers” die “niet lekker zijn”. Bij beoordeling blijkt het vaak niet om “directe spoed” te gaan, terwijl de spreekuurplanning hierdoor wel wordt gestoord met lange wachttijden in de wachtkamer tot gevolg.

Bij onwel wording thuis vragen we u dan ook dringend ons spoednummer te bellen en niet “vast maar langs te komen”. Wij kunnen dan beoordelen of er direct een visite nodig is, of misschien wel een ambulance of een spoedplek op het spreekuur.

Word u vlakbij de praktijk onwel, dan bent u natuurlijk welkom als u binnen loopt. Momenteel gebeurt het “binnenlopen”, met de verwachting direct geholpen te worden, meerdere malen per dag, vandaar dat we deze opmerking moeten maken.

Aan de andere kant merken we ook dat gemaakte afspraken regelmatig niet worden afgezegd, vooral bij de praktijkondersteuner GGZ, Mw. H. Bijlenga, maar ook regelmatig bij de huisarts. Bij de praktijkondersteuners wordt een half uur per patiënt gereserveerd. Als er een patiënt niet komt, wordt een half uur tijd onbenut gelaten. In een tijd van zorgschaarste is dit onverantwoord. 

Helaas moeten we dus strenger worden in onze “huisregels”, juist om onze zorg toegankelijk te houden. Vaak horen we het argument dat het “vroeger allemaal wel kon”. Het is goed om te beseffen dat het aantal zorgvragen vergeleken met 2015, in 2024 ruim verdubbeld is en dat dit helaas niet geldt voor de huisartsenformatie. Er moeten op een dag nu hier in Blokzijl dus een dubbel aantal zorgvragen afgehandeld worden ten opzichte van een dag in 2015. We willen dit zo goed mogelijk blijven doen, zodat iedereen aan bod komt.

We ervaren ook veel begrip voor wachttijden of ander ongemak, er is veel positieve communicatie tussen mensen in alle opzichten. Dit maakt het werken in onze huisartsenpraktijk erg fijn en we willen iedereen bedanken hiervoor.

Griepvaccinaties

De griep- en pneumokokkenvaccinaties zullen dit jaar op 4 en 5 november gegeven worden. Begin oktober zult u hier persoonlijk een oproep voor ontvangen.

“Betekenisvolle zorg tussen water en riet”

Vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwe werkwijze bij langer durende of blijvende klachten. We noemen het “Betekenisvolle zorg tussen water en riet”. Deze manier van werken is gebaseerd op Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes onderwerpen die met uw gezondheid te maken kunnen hebben:

  • Lichaamsfuncties                    
  • Mentaal welbevinden 
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

Als u wilt, kunt u zich aanmelden voor het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek door een mail te sturen naar: vragen@huisartsenblokzijl.nl of dit aan te geven bij het team van de huisartsenpraktijk.

Inmiddels zijn er ook al veel gesprekken geweest over “wensen rondom het levenseinde”. Het is juist goed om deze gesprekken al te voeren als u een leeftijd boven de 70 hebt en u zich nog helemaal gezond of redelijk gezond voelt. Zo kunt u dan, als u het nodig hebt, de juiste zorg ontvangen.

Een goede zomer gewenst!