December 2023, Nieuws uit uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk gesloten tussen Kerst & Oud- en nieuw:  alleen voor echte spoed

Van 27 t/m 29 december 2023, tussen Kerst & Oud- en nieuw, is de huisartsenpraktijk gesloten. Huisarts mw. P.J.J. Baaten van huisartsenpraktijk Voorpoort in Vollenhove zal alleen voor spoed patiënten waarnemen.

Als u een spoedvraag hebt, kunt u eerst overleggen met onze assistentes. Zij zullen overleggen of u, indien nodig, daar gezien kunt worden

Gezondheidsproblemen die geen spoed betreffen, zullen moeten wachten tot de volgende week, dit geldt ook voor e-consulten en vragen via de mail.

Tip: raadpleeg voor vragen over uw gezondheid www.thuisarts.nl.
De apotheek is wel open.

Nieuwe assistente: Mw. P. Reitsema

In ons team hebben we helaas langdurige uitval door ziekte van onze assistente Ayse. Ayse is nog niet beter en zal bovendien binnenkort naar Rotterdam gaan verhuizen. Dit betekent voor ons helaas dat ze niet terugkomt in onze praktijk.

Gelukkig hebben we een nieuwe dokters- en apothekersassistente gevonden: Petra Reitsema. Zij is per 1 december bij ons begonnen en we hopen dat ze zich gauw op haar plek zal voelen.

Salomé Hofman, physician assistant i.o., is inmiddels bevallen van een mooie dochter. Zij zal haar werk in februari weer hervatten.

Nieuwe praktijkondersteuner: Mw. S. Uithof

We krijgen medio januari ook een nieuwe praktijkondersteuner: Saskia Uithof. Zij is een ervaren praktijkondersteuner in een grootschalige praktijk en wil graag ervaren hoe het is om in een kleinschalige praktijk te werken.

We zien uit naar haar komst, zodat onze chronische zorg weer de juiste invulling krijgt.

Meerdere vragen per consult

Nog steeds merken we als huisartsen, maar ook als assistenten, dat wij meer dan 1 zorgvraag per keer mogen behandelen onder het motto “nu ik er toch ben…” en dat mensen medische vragen aan de balie blijven stellen.

Aan de balie leidt dit tot “verstopping” en op het spreekuur tot uitloop wat vervelend is voor de patiënten die na u komen. Het zorgt bij het team bovendien voor een onnodig hoge werkdruk.

Voor beoordeling van een gezondheidsprobleem op het spreekuur voert de assistente een triage uit. Enerzijds is dit om de mate van “spoed” te beoordelen en anderzijds om in te schatten hoeveel spreekuurtijd er nodig is.

Hebt u 2 vragen, dan is het nodig om een dubbel consult aan te vragen. Meer dan 2 vragen kunnen niet in één consult behandeld worden, tenzij ze met elkaar te maken hebben.

U kunt vragen aan de assistente ook stellen via vragen@huisartsenblokzijl.nl of via MijnGezondheid.net (E-consult). Vragen aan de huisarts kunnen, indien ze geschikt zijn voor een digitaal consult, ook via een E-consult gesteld worden.

Communicatiegegevens

Zijn uw mailadres en juiste telefoonnummer(s) bij ons bekend? We maken steeds meer gebruik van digitale middelen, bijvoorbeeld bij het maken van verwijzingen.

Ook is het fijn als we u bereiken kunnen als er een onverwachte uitslag binnenkomt. Veranderen uw communicatiegegevens, zou u dan de juiste gegevens willen doorgeven via vragen@huisartsenblokzijl.nl?

We wensen u fijne feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2024!

Hartelijke groeten van ons hele team