Heeft u de huisarts nodig?

Op werkdagen kunt u, bij voorkeur voor 10 uur ’s morgens, bellen om een afspraak te maken voor een consult, een huisbezoek of een telefonisch overleg met de huisarts. U kunt ook online een afspraak maken voor een consult via onderstaande knop.

Als u telefonisch een afspraak maakt zal de assistente u vragen wat de reden van uw contact is. Dit doet zij om een inschatting te maken van de ernst van uw klacht en van de benodigde tijd. Soms kan zij u een advies geven. De assistente moet zich, evenals de arts, aan het medisch beroepsgeheim houden.

Voor een consult wordt 10 minuten uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt melden, raden wij u aan om een afspraak van 20 minuten te vragen.

Een telefonisch consult is geschikt voor korte vragen of het bespreken van uitslagen. Als u een telefonisch consult aanvraagt, regelt de assistente dat de arts u op een afgesproken tijd terugbelt.

Visites aan huis worden alleen gemaakt bij patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.