Nieuwsbrief April 2023

Vakantie huisarts 1 t/m 5 mei 2023 – alleen voor echte spoed

Van 1 t/m 5 mei 2023 heeft huisarts M. Reinders vakantie en zal huisarts mw. P.J.J. Baaten van huisartsenpraktijk Voorpoort in Vollenhove alleen de spoed patiënten waarnemen. Alleen als u een spoedvraag hebt, kunt u eerst overleggen met onze assistentes. Zij zullen overleggen of u contact kunt opnemen met Vollenhove en u, indien nodig, daar gezien kunt worden. De afweging ligt bij de huisarts in Vollenhove, niet bij uzelf, want het betreft alleen echte spoedbeoordelingen.

Gezondheidsproblemen die geen spoed betreffen, zullen moeten wachten tot de volgende week. Tip: raadpleeg www.thuisarts.nl.

Voor medicatie kunt u deze week gewoon bij ons terecht, de apotheek is open.

Zorgschaarste en geduld

Allereerst: dit stukje is gelukkig maar geschreven voor een klein aantal patiënten van onze praktijk – voor de meesten geldt het tegenovergestelde – maar toch moet het helaas genoemd worden…: aan de balie en aan de telefoon worden wij steeds vaker geconfronteerd met onvrede en onfatsoenlijk gedrag.

Dit heeft grote invloed op het werkplezier van ons team. Er wordt door veel patiënten gewezen op het feit dat het vroeger anders was, maar…: het is nergens in de samenleving meer “als vroeger”!

Wij worden geconfronteerd met tekorten aan huisartsen en andere zorgmedewerkers, tekorten aan medicijnen, toenemende veroudering van mensen met langere tijd meerdere ziekten tegelijk, dus complexere zorg. Bovendien is veel ziekenhuiszorg naar de huisartsenzorg verplaatst. Als we willen overleggen met specialisten in het ziekenhuis hebben ook wij het te doen met lange wachttijden.

Door al deze veranderingen kunnen wij niet altijd direct aan alle verwachtingen voldoen. We doen ons uiterste best, we willen gaan voor de best mogelijke zorg, maar wel in goede verstandhouding met elkaar.

Apotheek

Vanaf 1 januari 2023 is voor alle apotheken het preferentiebeleid in gegaan. Dit betekent dat u een ander merk van uw geneesmiddel kunt ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft, bepaalt uw zorgverzekeraar het merk van het geneesmiddel dat u vergoed krijgt.

Wij zijn niet blij met deze ontwikkeling, maar hebben er geen invloed op en zullen dit beleid moeten volgen. Er zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk, tenzij u uw geneesmiddel helemaal zelf wilt betalen.

Communicatiegegevens

Zijn uw mailadres en juiste telefoonnummer(s) bij ons bekend?

We maken steeds meer gebruik van digitale middelen, bijvoorbeeld bij het maken van verwijzingen. Ook is het fijn als we u bereiken kunnen. Veranderen uw communicatiegegevens, zou u dan de juiste gegevens willen doorgeven via vragen@huisartsenblokzijl.nl?

“Betekenisvolle zorg tussen water en riet”

Deze maand hebben we een begin gemaakt met een nieuwe werkwijze bij langer durende of blijvende klachten. We noemen het “Betekenisvolle zorg tussen water en riet”. Deze manier van werken is gebaseerd op Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes onderwerpen die met uw gezondheid te maken kunnen hebben:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

U ziet deze verschillende onderwerpen ook afgebeeld in het Spinnenweb.

De komende maanden kunt u uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, en daarbij een cijfer te geven aan de verschillende onderwerpen. Daarna zal de huisarts, de praktijkondersteuner of een van de assistentes de uitkomsten met u bespreken. Dit noemen we het brede gesprek. Belangrijk is dat u zelf aan het eind van dit gesprek noemt wat u zou kunnen en willen verbeteren aan uw gezondheid en welke hulp u daarbij nodig hebt.

U kunt zich ook zelf aanmelden voor het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek door een mail te sturen naar: vragen@huisartsenblokzijl.nl  of dit aan te geven bij het team van de huisartsenpraktijk.

Het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek is niet verplicht maar kan veel inzicht geven voor uzelf en voor de zorgverleners om u heen. Zo kunnen we u beter bijstaan maar houdt u zelf de regie. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, we beantwoorden ze graag!

Hartelijke lentegroet van het hele team!