Betekenisvolle zorg tussen water en riet

Deze maand hebben we een begin gemaakt met een nieuwe werkwijze bij langer durende of blijvende klachten. We noemen het “Betekenisvolle zorg tussen water en riet”. Deze manier van werken is gebaseerd op Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes onderwerpen die met uw gezondheid te maken kunnen hebben:

  • Lichaamsfuncties                    
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

U ziet deze verschillende onderwerpen ook afgebeeld in het Spinnenweb.

De komende maanden kunt u uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, en daarbij een cijfer te geven aan de verschillende onderwerpen. Daarna zal de huisarts, de praktijkondersteuner of een van de assistentes de uitkomsten met u bespreken. Dit noemen we het brede gesprek. Belangrijk is dat u zelf aan het eind van dit gesprek noemt wat u zou kunnen en willen verbeteren aan uw gezondheid en welke hulp u daarbij nodig bent.

U kunt zich ook zelf aanmelden voor het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek door een mail te sturen naar: vragen@huisartsenblokzijl.nl  of dit aan te geven bij het team van de huisartsenpraktijk.

Het invullen van de vragenlijst en het brede gesprek is niet verplicht maar kan veel inzicht geven voor uzelf en voor de zorgverleners om u heen. Zo kunnen we u beter bijstaan maar houdt u zelf de regie. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, we beantwoorden ze graag!

Team huisartsenpraktijk Blokzijl